Praktische Info voor- en naschoolse opvang

Specifieke gegevens over de organisatie van deze opvang kan u vinden op de website van betreffende scholen.

Basisschool Heilig Hart – Sint Trudo  www.hhartsinttrudo.be
Basisschool Sint – Rita   www.sint-ritaschool.be
Basisschool Klim-Op   www.basisschoolklimop.be  
Basisschool ’t Zonnetje Melveren www.basisschoolmelveren.be
Basisschool ’t Vlindertje Velm www.vlindertjevelm.be
Basisschool De Boomhut Brustem/Aalst www.basisschooldeboomhut.be
Buitengewoon Onderwijs Sint-Jan Berchmanswww.berchmansschool.be  

Kostprijs en facturering

  • In alle scholen en hun vestigingen die behoren tot Kabokkio gelden dezelfde tarieven:
  • Op gewone schooldagen: € 1,10 per begonnen half uur.
  • Er is 25% korting vanaf het tweede kind bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin.
  • Deze scholen verbinden zich er toe om minimum 30 en maximum 45 minuten onbetaalde opvang aan te bieden. Hoe en wanneer deze tijd vorm krijgt, is een beslissing van de plaatselijke school en kan u terug vinden op de website van de school.
  • U ontvangt het jaar nadien (in de maand maart) het fiscaal attest.
  • De administratie en facturering gebeurt door de dienst Kabokkio.
  • De scholen die samenwerken met Tutti Frutti (de stadsopvang) wijken hier van af.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑