Praktische Info Vakantiebreak

1. Activiteitenaanbod:

Vakantiebreaks organiseren we in thema’s:

 • Van instappers t.e.m. het 1ste leerjaar
 • Van 2de leerjaar t.e.m. het 4de leerjaar

Tijdens de herfst- en de kerstvakantie, bestaan de breaks meestal uit 2 dagen, tijdens de paasvakantie uit 1 week en tijdens de zomervakantie organiseren we 1 week in juli en 1 week in augustus.

De kinderen worden doorgaans in leeftijdsgroepen gegroepeerd. 
Afhankelijk van het aantal en de inhoudelijke invulling, worden de groepen vastgelegd. Er kan rekening worden gehouden met de klasindeling, indien deze niet volgens geboortedatum werd ingedeeld (indien uw kind bijvoorbeeld een jaar hoger of lager zit).   
Om de kwaliteit en de kleinschaligheid te garanderen, worden de definitieve locaties pas meegedeeld na het inschrijfmoment. Elke locatie heeft een team van monitoren, o.l.v. een plaatselijke coördinator, waarvan u alle gegevens voor de aanvang van een breakweek ontvangt. 
Het team bestaat uit voldoende deskundige medewerkers die beantwoorden aan specifieke diplomavereisten en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Alle medewerkers volgen op voorhand een aantal werkmomenten om volledig op de hoogte te zijn van de planning en organisatie van de activiteiten. Er is een functieomschrijving voor elke medewerker bij elke break.  

2. Kostprijs:

Kostprijs:

 • Voor de herfst- en de kerstvakantie:

€ 44 : voltijds = 2 dagen
€ 22: deeltijds = ENKEL voor de instappers: iedere voormiddag 

€ 34: vanaf tweede kind uit hetzelfde gezin

 • Voor de paas- en de zomervakantie:

€ 130: voltijds = 1 week

€ 78: deeltijds = ENKEL voor de instappers: iedere voormiddag en vrijdag de hele dag

€ 100: vanaf tweede kind uit hetzelfde gezin

 • Er is een mogelijkheid voor sociale tarieven. Voor verdere informatie (hieromtrent mag u zich richten tot de directeur of de zorgcoördinator van de school van uw kind.)
 • Inbegrepen in de prijs:
 • de begeleiding van de activiteiten in kleine groepen
 • de nodige knutsel- en spelmaterialen
 • de inkomgelden en het vervoer
 • de tussendoortjes en drankjes:
 • voor de tussendoortjes worden er soms aparte activiteiten voorzien. Zo zal er in elke break, naast de klassieke fruitsoorten, een ruim aanbod van zuivelproducten zijn. Ook voor een koekje, ijsje en snoepje zal er tijdens de vakantie zeker plaats zijn;
 • qua drankjes bieden wij tussendoor water aan, mogen de kinderen ’s middags een keuze maken uit het aanbod en krijgen ze op verplaatsing of tijdens een feestje de mogelijkheid om frisdrank te drinken.
 • Een lunchpakket wordt van thuis uit voorzien (tenzij anders vermeld). Als kinderen een voedselallergie of andere medische bekommernis inzake voeding hebben, vragen we om dit op voorhand te melden op de inschrijvingsfiche
 • U ontvangt het jaar nadien (in de maand maart) het fiscaal attest.

3. Hoe inschrijven?

 • Inschrijvingen gebeuren enkel digitaal via deze website: zie aanbod.
 • Wij vragen de inschrijvingsfiche nauwkeurig en volledig in te vullen. Na het verzenden van het document ontvangt u in uw mailbox een google-formulier met de bevestiging.
 • Wie niet in de mogelijkheid is om digitaal in te schrijven kan telefonisch contact opnemen met de coördinator Greta 0496/79 77 51.
 • Na inschrijving ontvangt u een factuur. Gelieve de factuur voor vervaldatum te betalen, want de inschrijving is pas geldig na betaling.

Indien u de break niet betaald heeft op deze vervaldatum, zijn wij genoodzaakt uw inschrijving te verwijderen en de plaats te laten innemen door een ander kind van de wachtlijst.

Het is geen enkel probleem de factuur gespreid te betalen. U dient dan wel een mail te doen naar info@kabokkio.be.

 • Indien u een break betaald heeft, kan u deze ten laatste 2 weken voor de start annuleren of wijzigen met eventuele terugbetaling.

4. Mogelijkheid tot opvang:

Van 8u00 tot 9u00.
Van 16u00 tot 17u00.

5. Start en einde activiteiten:

Van 9u00 tot 16u00 (tenzij anders vermeld)

Mogen wij u beleefd vragen om de afgesproken uren en dagen zo goed mogelijk na te komen, wij zetten immers op basis van de afspraken onze personeelsleden in.

Indien er door omstandigheden toch iets verandert, gelieve de monitor of coördinator dan tijdig te verwittigen. Tijdens de activiteiten kunnen de kinderen niet afgehaald of gebracht worden, tenzij vooraf besproken met de monitor.

6. Afwezigheid of ziekte:

Indien uw kind tijdens de break ziek is of afwezig wegens overmacht of door onvoorziene omstandigheden, dient u de plaatselijke monitor of coördinator van de vakantiebreaks te verwittigen. Terugbetaling kan enkel na overleg en voorlegging van een attest of na annulatie van de break door onze organisatie zelf. Attest te sturen naar Kabokkio, Plankstraat 16 3800 Sint-Truiden

7. Toedienen medicatie:

Medicatie wordt niet door ons toegediend, tenzij uit een verklaring van de arts blijkt dat deze dit noodzakelijk acht (zie ook wetgeving onderwijs)

8. Tegemoetkomen in de kosten van het inschrijvingsgeld

Sommige mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Vraag info aan uw mutualiteit en bezorg de monitor eventueel een in te vullen aanvraag op de eerste dag van de break.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑