Praktische info educatief aanbod

  • Het educatieve aanbod duurt telkens 10 weken tenzij anders vermeld.
  • De kostprijs varieert per aanbod. 
  • Inschrijvingen gebeuren via deze website.
  • De administratie en facturering gebeurt door de dienst KABOKKIO. 
  • Alle activiteiten sluiten aan bij de schooluren of de studie.
  • Na de inschrijfperiode ontvangt u alle praktische informatie
  • U ontvangt het jaar nadien (in de maand maart) het fiscaal attest.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑