Nieuws Corona

Beste ouder(s),

 

De nationale Veiligheidsraad heeft beslist de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. 

 

Wat betekent dit voor de voor- en naschoolse opvang: 

De voor- en naschoolse opvang blijft georganiseerd door Kabokkio voor de leerlingen die gebruik maken van de noodopvang. De tijdtippen blijven ongewijzigd. Gelieve de badge mee te geven aan uw kind voor de registratie van deze voor- en naschoolse opvang. 

 

Wat betekent dit voor de Franse/Klavier lessen: 

Alle lessen worden geschorst dus ook de Franse/Klavier lessen en dit voorlopig t.e.m. 3 april 2020. Na de paasvakantie brengen we jullie op de hoogte van het verdere verloop van de lessen. 

 

Wat bekent dit voor de Paasbreaks: 

Hiervoor wachten we op verdere instructies van de overheid i.v.m. het verdere verloop van de maatregelen. Van zodra wij nieuwe informatie/instructies ontvangen, worden de ouders van de ingeschreven leerlingen hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

Met vriendelijke groeten,

Projectcoördinatoren en medewerkers Kabokkio

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑