Nieuwe Projectcoördinator

Beste ouder(s),

Vanaf 1 september krijgt Kabokkio een nieuwe projectcoördinator nl. Greta Leunen. Voordien stond zij in voor de organisatie en coördinatie van de vakantiebreaks. Zij neemt de fakkel over van Kristel Croes die aan de wieg van Kabokkio stond. Greta zal het verhaal, geschreven door Kristel, samen met de medewerkers van Kabokkio, het bestuur van Kabokkio en de directeurs van het Katholiek Basisonderwijs van Sint – Truiden verder uitschrijven.

Je kan haar voor ieder aspect van Kabokkio bereiken op:
0496 79 77 51
info@kabokkio.be (voor – en naschoolse opvang en educatief aanbod)
breaks@kabokkio.be (voor de vakantiebreaks)

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑