Welkom!


Beste ouder(s)

De evolutie in onze maatschappij zorgt ervoor dat de taak van een school verder reikt dan haar schoolwerkplan.
De vzw KABOST wil binnen haar pedagogische visie tegemoetkomen aan de opvangproblematiek die er op dit moment in Vlaanderen bestaat.

Naast de verdere professionalisering van de voor- en naschoolse opvang, zullen wij ook tijdens de vakantieperiodes een gedifferentieerd aanbod doen in de verschillende vestigingsplaatsen van KABOST.
Het zal gaan om een zinvolle invulling van die periodes, waarbij de gevarieerde ontspanning met deskundige begeleiding, hoofdzaak blijft.

Samen kijken we uit naar een educatief verantwoorde vrijetijdsbesteding in 2019-2020.

Flor Vanroye


Copyright Kabokkio 2019 – Alle rechten voorbehouden

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑