Aanbod voor- en naschoolse opvang

Onder voor- en naschoolse opvang verstaan we opvang tijdens het schooljaar voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar buiten de reguliere schooluren, met name de uren ‘voor het begin’ en ‘na het einde’ van een schooldag. Deze scholen verbinden zich er toe om minimum 30 en maximum 45 minuten onbetaalde opvang aan te bieden. Hoe en wanneer deze tijd vorm krijgt, is een beslissing van de plaatselijke school EN kan u terug vinden op de website van de school.

Samen met:

  • Basisschool Heilig Hart – Sint – Trudo
  • Basisschool Sint – Rita
  • Basisschool Klim-Op
  • Basisschool ’t Zonnetje Melveren

richten wij zelf deze opvang in. Wij voorzien ook studie in verschillende leerjaren.

De overige:

  • Basisschool ’t Vlindertje Velm
  • Basisschool De Boomhut Brustem/Aalst
  • Buitengewoon Onderwijs Sint-Jan Berchmans

doen voor deze opvang beroep op Tutti Frutti.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑