Franse Les: Bonjour

Sint-Truiden, 1 mei 2020

Beste ouder(s), 

Uw kind nam deel aan de naschoolse lessen Bonjour 1 of Bonjour 3, maar naar aanleiding van de uitzonderlijke situatie die is ontstaan als gevolg van het coronavirus, hebben we helaas deze lessen  niet kunnen verderzetten. 

Tot op heden heeft de Belgische overheid nog niet te kennen gegeven wanneer precies alle leerjaren terug naar school kunnen. 

Toch zijn wij volop bezig met het zoeken naar een oplossing onder voorbehoud, om toch het programma nog te kunnen afwerken. 

We besloten de lessen te laten doorgaan op 1, 2 en 3 juli telkens in de voormiddag. 

Van zodra de overheid het licht op groen zet om tijdens de zomervakantie deze cursus te mogen afwerken, krijgt u een mail van ons met meer informatie en met de vraag of uw kind al dan niet zal deelnemen. 

Indien uw kind niet kan deelnemen, ontvangt u een voucher van € 25, die in vermindering gebracht kan worden bij het deelnemen aan de lessen Bonjour in het schooljaar 2020 – 2021.

Wij benadrukken nogmaals dat bovenstaande onder voorbehoud is, daar de gezondheid van de kinderen prioritair is en blijft. 

Vriendelijke groeten,

Het kabokkioteam

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑